Satellitvägen 16

245 34 Staffanstorp

Våra öppettider

Mån - Fre: 8.00 - 15.30

MED BYGGNADEN I FOKUS

RÅDGIVNING OM SOLFILM

Mätningar, beräkningar och test:

Temperaturmätningar

Vi genomför – kostnadsfritt – temperaturmätningar vid fönster med film jämfört med fönster utan film för att visa på skillnader i värmeinfall och temperaturförändringar. Detta gör vi vanligtvis under sommarhalvåret med flest soltimmar, cirka en vecka i taget med mätningar var 15:e min. Vi har gjort flera mätningar i olika byggnader och fönsterkonstruktioner som vi också kan visa upp resultat från.

Temperaturmätningar vid fönster
Temperaturmätningar

Energibesparingsberäkning

Denna tjänst erbjuds främst större projekt >500 kvm, för att ge en bild av de förväntade besparingarna på energiförbrukningen (huvudsakligen sommarhalvåret) och återbetalningstiden vid investering av solfilm. Behovet av nedkylning under sommarhalvåret kommer i vissa fall ha en betydande inverkan – i positiv riktning – på kostnader till energi (kwh).

Simulering av solfilmseffekt

Med hjälp av ett simuleringsprogram utvecklat i samarbete med ingenjörer från bland annat COWI, med inomhusklimat som specialitet, kan vi producera uppskattade uppgifter om det förväntade värmeinfallet – total solenergi – genom att montera en given solfilm. Jämförelsen görs med och utan monterad solfilm och många gånger också med olika typer av solfilm.

Folier BBN Nordic

Termisk explosion – stresstest

Vissa fönsterkonstruktioner och vissa interna och externa förhållanden kan leda till hög värmeabsorption i glas med fönsterfilm. Därför är det alltid viktigt att vi inspekterar byggnaden för att avgöra glastypen och de interna och externa faktorerna för val och rekommendation av filmtyp. I vissa – dock ganska få – situationer avråder vi från montering av solfilm om risk för termisk explosion föreligger. Normalt avråder vi alltid invändig montering på 3-lagers glas.

Faktorer som extern och intern avskärmning, värmekällor, skuggpåverkan, glastyp och fönsterstorlek kan också spela en roll när det gäller ackumulering av värme. Därför genomför vi vid tveksamma fall stresstester för att bedöma sannolikheten för explosioner. I nästan samtliga fall kan utvändig montering lösa problemet eftersom värmen som strömmar genom glaset minskar.

Få hjälp, råd och information om ditt projekt

Ring oss idag!