Satellitvägen 16

245 34 Staffanstorp

Våra öppettider

Mån - Fre: 8.00 - 15.30

SEKRETESSPOLICY, DATA- OCH COOKIEPOLICY

Ikraftträdande datum: 14 juli 2022

BBN Nordic AB driver webbplatsen www.bbnnordic.se

Denna webbplats informerar dig om våra policyer angående insamling, användning av personlig information när du använder vår tjänst och de val du har kopplat till dessa uppgifter. Denna integritetspolicy för BBN Nordic AB drivs av FreePrivacyPolicy.com.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra vår webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat definieras i denna integritetspolicy gäller de termer som används häri och har samma innebörd som i våra villkor, som finns tillgängliga från https://www.bbnnordic.se/.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV INFORMATION

Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår service till dig.

Typer av insamlade data

Personuppgifter
När vi använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (personuppgifter). Personligt identifierbar information kan innefatta, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Cookies och användningsdata

Användningsdata

Vi kan också samla in information om hur vår webbplats är tillgänglig och används (Användningsdata). Denna användningsdata kan inkludera information som din dators Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidor som besökts på webbplatsen, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderats på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Spårning och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår webbplats och behålla viss information. Cookies är filer med en liten mängd data, som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårningstekniker som också används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår webbplats.
Du kan instruera din webbläsare att avvisa alla cookies eller ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår webbplats.

Exempel på cookies vi använder:

 • Sessionscookies: Vi använder dessa för att driva vår webbplats
 • Preferenscookies: Vi använder dessa för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar
 • Säkerhetscookies: Vi använder säkerhetscookies i säkerhetssyfte

Användning av data

BBN Nordic ApS använder de insamlade uppgifterna för olika ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår webbplats
 • För att meddela dig om ändringar på vår webbplats
 • För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner på vår webbplats när du väljer att göra det
 • För att ge kundservice och support
 • För att tillhandahålla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår webbplats
 • För att övervaka användningen av vår webbplats
 • För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem

Dataöverföring

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagar kan skilja sig från de i din jurisdiktion. Om du befinner dig utanför Danmark och väljer att förse oss med information måste du vara medveten om att vi överför uppgifterna, inklusive personuppgifter, till Danmark och behandlar dem där.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy, följt av ditt inlämnande av sådan information, representerar ditt samtycke till denna överföring.

BBN Nordic AB kommer att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy, och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

UTSLÄPP AV DATA

Lag krav

BBN Nordic AB kan i god tro informera dina personuppgifter om att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • För att uppfylla en laglig skyldighet
 • För att skydda och försvara rättigheter eller egendom med BBN Nordic AB
 • För att förhindra eller undersöka eventuella intrång i samband med Webbplatsen
 • För att skydda den personliga säkerheten för användare av webbplatsen eller allmänheten

FÖR ATT SKYDDA MOT JURIDISKT ANSVAR

Datasäkerhet

Säkerheten för din data är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över Internet eller elektronisk lagringsmetod är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera absolut säkerhet.

Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredje parts företag och individer för att underhålla vår webbplats, tillhandahålla webbplatsen för vår räkning, för att utföra webbplatsrelaterade tjänster eller för att hjälpa oss analysera hur vår webbplats används. Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte publicera eller använda dem för andra ändamål.

ANALYTIK

Vi måste använda tredje parts tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder data som samlas in för att spåra och övervaka användningen av vår webbplats. Denna data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda den insamlade informationen för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk. Du kan välja bort att göra din aktivitet i tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget i Google Analytics.

Tillägget förhindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besökarnas aktivitet. För mer information om Googles sekretesspraxis, besök Googles webbplats för sekretess och villkor: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredje parts länk kommer du att omdirigeras till tredje parts webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

BARNENS PRIVATLIV

Vår webbplats riktar sig inte till någon under 18 år.
Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har gett oss personlig information, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke, kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort denna information från våra servrar.

ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida. Vi kommer att meddela dig via e-post och eller ett framträdande meddelande på vår webbplats innan ändringen träder i kraft och uppdaterar ”Ikraftträdandedatum” överst i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy regelbundet för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publicerats på denna webbplats.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss via e-post:

 • info@bbnnordic.se

INTEGRITETSPOLICY

BBN Nordics integritetspolicy
Denna integritetspolicy gäller från 25 maj 2018

BBN Nordic, Satellitvägen 16, 245 34 Staffanstorp är dataansvarig för dina personuppgifter, och vi är skyldiga att skydda och respektera din integritet, jfr den nya personuppgiftsförordningen (GDPR 2018).
För att driva just vår verksamhet finns det vissa personuppgifter som vi behöver behandla löpande. Generellt sett behandlar BBN Nordic endast det som i lagen definieras som vanliga personuppgifter.
Vår integritetspolicy är därför avsedd att hjälpa oss förstå vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till.

Detta är viktig information, så vi hoppas att du tar dig tid att läsa den.

VARFÖR SKA BBN NORDIC REGISTRERA OCH BEHANDLA INFORMATION OM MIG?
Som privat företag måste vi registrera personuppgifter om dig för att kunna bedriva vår verksamhet. Vi ska i grunden använda dina personuppgifter för att kunna:
• Skapa/serva dig som kund/leverantör, inklusive utarbeta offerter, hjälpa och ge dig råd på bästa sätt • Upprätthålla kontaktuppgifter för användning vid rådgivning, leverans och fakturering • Projekt hantering och efterföljande kundservice • Ta reda på våra produkter och initiativ i BBN Nordic, om du har gett ditt samtycke i förväg (nyhetsbrev/marknadsföring). Observera att du när som helst kan avregistrera dig från nyhetsbrevet, antingen genom att aktivt avanmäla dig från avregistreringslänken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta vår dataansvarige • Utföra HR-relaterade uppgifter • Vi kan även behandla dina personuppgifter vid behov. oss för att följa en rättslig skyldighet eller ett beslut av en myndighet VILKA PERSONUPPGIFTER HAMLAR VI IN FRÅN DIG Vi behandlar vad som definieras som vanliga personuppgifter som du eller annan part, såsom din arbetsgivare, har lämnat till oss i samband med din egen förfrågan antingen via webshop, telefon eller mejl Uppgifterna används och lagras för uppföljningsarbetet såsom budgivning, transaktioner, projektledning, marknadsföring, HR-relaterade uppgifter etc. Dessa personuppgifter behandlar vi för att kunna leva upp till våra skyldigheter gentemot dig i samband med att lösa ovanstående tjänster/uppgifter. Normalt sett är dessa vanliga personuppgifter tjänster: • Namn, adress, telefon, e-post • Betalningsuppgifter • Födelsedatum och personnummer (detta endast i samband med. HR-arbete) Vi kan också samla in ytterligare information om din användning av vår webbshop genom cookies och annan liknande teknik. BBN Nordics webbaktiviteter följer den allmänna lagstiftningen för cookiepolicy Vi behandlar även dina uppgifter, för att sammanställa enkel statistik eller för att kunna utföra kundnöjdhetsundersökningar i BBN Nordic. När vi samlar in information om dig kommer vi alltid att berätta vilket syfte informationen ska användas till.

VAR KOMMER MINA PERSONUPPGIFTER FRÅN?
De uppgifter vi registrerar om dig kan komma från olika källor: • Dig själv • Din arbetsgivare • Eventuella mellanhänder såsom återförsäljare, administratörer, projektledare etc. i samband med samförsäljning/leverans av produkter och projekt.

VEM KAN MIN INFORMATION DELAS MED?
Vi kan behöva dela information om dig med andra, men endast i den utsträckning det är nödvändigt och endast relevant information i varje enskilt fall. Som utgångspunkt delar vi endast information om det är nödvändigt för att kunna fullgöra vårt avtal med dig. Däremot delar vi även information om vi har en skyldighet att göra det enligt lagen – t ex i samband med kontroll av ev. penningtvätt – precis som det kan hända om vi har ett berättigat och berättigat intresse. Det kan till exempel vara i samband med kundnöjdhetsundersökningar Det kan finnas behov av att dela information med t ex: • Din arbetsgivare • Offentliga myndigheter t ex Polis, SKAT, departement, myndigheter • Banker • Externa rådgivare t ex revisorer , advokater. Vi använder tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss som t.ex. att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (inklusive men inte begränsat till datalagring), att behandla kredit- och betalkortstransaktioner, att tillhandahålla administrativ kundservice i enlighet med våra instruktioner. BBN Nordic har ingått databehandlaravtal med alla dessa tredjepartsleverantörer.

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?
Skydd av dina personuppgifter är viktigt för oss och all personlig information du lämnar till oss lagras
på säkra servrar lokalt i företaget med backup på tredjepartsservrar som finns uteslutande inom EU. Vi har implementerat följande organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder lokalt i företaget: • Antivirus på alla IT-system som behandlar personuppgifter • Säkerhetskopiering av alla IT-system som behandlar personuppgifter • Användning av bransch typiska IT-system för behandlingsverksamheten • Åtkomstbegränsning till personuppgifter, så att åtkomst beviljas endast vid behov behandlar personuppgifter för företagets räkning • Sekretessutlåtanden med personal som behöver behandla personuppgifter • Vägledning om säker behandling av personuppgifter och informationstillgångar för personal med tillgång till informationssystem • Eventuell betalning transaktioner kommer att krypteras med industristandardteknik Men även om vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att våra säkerhetsåtgärder förhindrar alla obehöriga försök att komma åt, använda eller avslöja personlig information.
Vi har således interna skriftliga rutiner för att skydda mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst,
ändring, avslöjande eller förstörelse av din personliga information om detta skulle inträffa.

HUR LÄNGE LAGER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som vi anser det nödvändigt för att uppfylla vårt syfte
som tidigare beskrivits. Vi kommer då att radera dina personuppgifter. Då vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål kommer den faktiska perioden under vilken personuppgifterna lagras att variera. Så länge aktivitet är registrerad lagras personuppgifterna permanent. I slutet av aktiviteten lagrar vi dina uppgifter i min. 5 år + innevarande kalenderår, detta görs utifrån de allmänna preskriptionsreglerna (bokföringslagen) I vissa fall lagrar vi personuppgifter i upp till 15 år på grund av olika garantisystem för tjänster/produkter BBN Nordic tillhandahåller .

VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG?
Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av
uppgifter om dig. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss • Rätt att se information (rätt till insyn) Du har rätt att se de uppgifter vi behandlar om dig • Rätt till rättelse (rättelse) Du har rätt till rättade felaktiga uppgifter om dig själv • Rätt till radering, särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade före tidpunkten för vår generella radering. Detta gäller dock inte information som är nödvändig för handeln, så länge kunden finns hos oss • Rätt att begränsa behandlingen Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att få behandlingen begränsad får vi i fortsättningen endast behandla uppgifterna – förutom lagring – med ditt samtycke eller till exempel i syfte att behandla ett krav från din sida • Rätt att invända mot annars laglig behandling av din personliga information. Du kan även invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföring • Rätt att få dina uppgifter skickade till dig själv eller annan personuppgiftsansvarig Du har i vissa fall rätt att få en fil med dina personuppgifter hos oss i ett vanligt förekommande digitalt format och att ta emot överförda dessa personuppgifter från oss till en annan personuppgiftsansvarig Du kan läsa mer om dina rättigheter i Integritetsskyddsmyndighetens guide om de registrerades rättigheter som finns på https://www.imy.se/

HUR KONTAKAR JAG DIG?
BBN Nordic är övergripande dataansvarig för registreringen och behandlingen av de personuppgifter vi har fått om dig. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

BBN Nordic
Satellitvägen 16. 245 34 Staffanstorp Tel. 0771 – 502 502Mail: info@bbnnordic.se

Om du har några frågor eller vill ha ytterligare information är du välkommen att kontakta
vår personuppgiftsansvarige: Marcus CavalliTel: 0737-490902Mail: Marcus@bbnnordic.se