Vill du höra mer?

Med byggnaden i fokus

VERKSAMHETSPROFIL

Här kan du läsa historien om BBN Nordics ägarskapet sedan 1988, ämnesområden och kompetenser på marknaden idag.

Om BBN Nordic

Med byggnaden som ledpunkt har BBN Nordic specialiserat sig på rådgivning, försäljning och installation av lösningar som hjälper företag att lösa och optimera problem kring inomhusklimat och arbetsmiljö. Med erfarenhet som sträcker sig tillbaka till 1988 har BBN Nordic idag en bred kunskap om alla produktområden, vilket speglas i en professionell och pålitlig rådgivning och kommunikation till marknaden.

BBN Nordic utför alla typer av projekt för byggnader i hela Danmark och Sydsverige från kontor i bland annat Köpenhamn och Malmö. Ett team med egna auktoriserade montörer garanterar en korrekt och enormt hög kvalitet på det utförda arbetet, som det därefter lämnas garanti på.

BBN Nordic har idag en stark position på de marknader som vi är verksamma inom. Produktkunskap, snabb responstid, flexibilitet och anpassningsförmåga efter marknadens behov prioriteras extra högt.

BBN Nordic samarbetar uteslutande med leverantörer av kvalitetsprodukter som täcks av en lång och omfattande garanti.