Vill du höra mer?

Säkerhetsfilm till byggnader

OM SÄKERHETSFILM

Säkerhetsfilm är oftast helt genomskinlig fönsterfilm som monteras på insidan av rutan. Säkerhetsfilm ökar brottstyrkan i glaset och kan fås i olika varianter, beroende på vilken skyddsklass som önskas. Beroende på befintlig glaskonstruktion väljs lämplig säkerhetsfilm för önskad verkan och effekt.

Montering av säkerhetsfilm på glas ger följande fördelar:

Diskret skydd mot inbrott/vandalism/tryckpåverkan
Slipp byte av hela rutor till säkerhetsglas
Minimerar flygande glassplitter vid explosioner/tryckpåverkan
Förstärker och stärker glaset
Ekonomiskt attraktiv lösning
Ändrar inte ljusinsläppet eller byggnadens utseende
Minskar blekning och splittersäkrande effekt

Test av fönster utan säkerhetsfilm

Test av fönster med 3M Safety 70 Exterior

Allmänna broschyrer om säkerhetsfilm: