Vill du höra mer?

Säkerhetsfilm till byggnader

OM SÄKERHETSFILM

Säkerhetsfilm är oftast helt genomskinlig fönsterfilm som monteras på insidan av rutan. Säkerhetsfilm ökar brottstyrkan i glaset och kan fås i olika varianter, beroende på vilken skyddsklass som önskas. Beroende på befintlig glaskonstruktion väljs lämplig säkerhetsfilm för önskad verkan och effekt.

Montering av säkerhetsfilm på glas ger följande fördelar:

  • Diskret skydd mot inbrott/vandalism/tryckpåverkan
  • Slipp byte av hela rutor till säkerhetsglas
  • Minimerar flygande glassplitter vid explosioner/tryckpåverkan
  • Förstärker och stärker glaset
  • Ekonomiskt attraktiv lösning
  • Ändrar inte ljusinsläppet eller byggnadens utseende
  • Minskar blekning och splittersäkrande effekt

Test av fönster utan säkerhetsfilm

Test av fönster med 3M Safety 70 Exterior

Allmänna broschyrer om säkerhetsfilm: