Auktoriserade montörer av sol och säkerhetsfilm från:

Säkerhetsfilm

PROFESSIONELLA LÖSNINGAR TILL ERT FÖRETAG

Säkerhetsfilm bildar en slags beskyddande sköld när det monteras på glas. Därmed skyddar filmen vid inbrott och skadegörelse. Skador på byggnader och inventarier vållade av flygande glassplitter reduceras eftersom filmen håller det krossade glaset på plats.

Ultra film ger extra säkerhet i utsatta områden där det är särskilt viktigt att skydda byggnader och personer som t.ex. flygplatser, stationer, sjukhus, skolor och förskolor.


Läs mer om säkerhetsfilm utan solfilm >>

Läs mer om säkerthetsfilm med solfilm >>


Säkerhetsfilm till byggnader

BBN Nordic återförsäljer och lagerför hela 3M:s omfattande program inom säkerhetsfilm för byggnader, både för inomhus- och för utomhusbruk.

BBN Nordic erbjuder en serie säkerhetsfilm för fönster som skyddar både personal och egendom. Multi-layer-tekniken bakom dessa filmtyper är patenterad av 3M. Det innebär att filmen är ännu svårare att tränga igenom än traditionell säkerhetsfilm. Det bidrar till fördröjning av intrång genom glaset. Undersökningar har visat att tjuvar är mest stressade när de ska bryta sig in. Om upprepade slag på glasrutan krävs för intrång är det troligt att tjuven försöker hitta ett annat ställe att begå inbrott på. Säkerhetsfilm skyddar också mot vandalisering och gör saneringen efter inbrottsförsök lättare, eftersom nästan alla glas hålls fast av säkerhetsfilm.

Vissa typer av säkerhetsfilm är utvecklade för att kunna hålla glas i samband med explosioner som orsakas av olyckor eller terroristattacker.

 

Nedan visas en provexplosion av 2 rutor.

Det vänstra glaset är monterat med 3M Ultra S600, medan det högra glaset inte har någon säkerhetsfilm monterad.

Explosionen genomfördes på ett 3M-seminarium vid militärbasen Høvelte Kasserne.

 

Montering av Säkerhetsfilm i Malmö och Helsingborg

Vi kommer ut till ert företag och monterar säkerhetsfilmen. BBN Nordic kan även erbjuda helhetslösningar för ert företag med våra produkter. 


Allmänna broschyrer om säkerhetsfilmBroschyr om 3M säkerhetsfilm

BBN Nordic inspiration