Auktoriserade montörer av sol och säkerhetsfilm från:

Referencer

Anbefaling - Bane Danmark

”På BaneDanmarks hovedsæde i København Ø oplevede medarbejdere i et større bygnings afsnit problemer med varme i lokalerne primært forårsaget af et højt varmetilskud gennem det store glas facade areal. Det var ønskeligt at nedsætte varmeindfaldet gennem ruderne så tilstrækkeligt at indetemperaturen blev udholdelig og på et niveau hvor et behageligt arbejdsmiljø blev sikret. Samtidig var det et krav ikke at sænke lysindfaldet for meget og bevare en diskret fremtoning af bygningen. Løsningen blev at opsætte 3M Silver 35 E, udvendig solfilm på vinduerne i alt ca 250 kvm. ”

”Vi har efter opsætningen af solfilmen som vi fik anbefalet fra Inpro Koncept  opnået en langt mere behagelig indetemperatur end tidligere hvorved der opleves langt færre dage med egentlige varmeproblemer . Vi har haft et godt projekt forløb sammen med Inpro Koncept hvor kompetent rådgivning, dokumentation og anbefaling af den endelige løsning har opfyldt vores forventninger og løst vores problemstilling. ” Samtidig har vi opnået en bedre diskretion for vor medarbejdere i bygningen idet solfilmen også har haft  en afskærmende effekt”

- Lars Underbjerg, Banedanmark

Anbefaling - Saxo Bank A/S

”I forbindelse med indkøb og opsætning af sikkerhedsfilm til vor nye bank filial, mod indbrud og hærværk, kontaktede vi forskellige leverandører af disse løsninger. Der skulle monteres 312 kvm af sikkerhedsfilm 3M Ultra S600 som er en kraftig og klar vinduesfilm. Idet der havde været forsøgt indtrængen gennem ruder søgte vi en holdbar løsning som kunne opgradere vores eksisterende glasflade til sikkerhedsglas”.

”Vi valgte Inpro Koncept til at løse opgaven for os grundet deres komptente rådgiving og gode dialog og kommunikation forud for vores valg af leverandør. Efter projektets opstart blev filmen monteret efter tidsplanen og med så lidt géne for vores medarbejdere som muligt”.
”Idet den opsatte sikkerhedsfilm er glasklar er der ikke ændret på lysindfaldet ind i lokalerne og ej heller på bygningens fremtoning udvendigt. "

"Vi har haft en god oplevelse af samarbejdet med Inpro Koncept, deres løsninger og den service de har betjent og ydet os.”

- Kurt Kragh – Sikkerhedschef -  Saxo Bank A/S