Auktoriserade montörer av sol och säkerhetsfilm från:

Rådgivning om miljö och CO2

Byt till en miljövänlig och hållbar mattlösning?

Tänk på miljön och byt ut hyrmattor och servicekontrakt mot en hållbar mattlösning som verksamheten själv äger och underhåller.

Utbyte av hyrmattor efter en bestämd frekvens belastar miljön i onödan. Processen innebär nämligen körningar till och från kunden och tvätt av mattorna i stora industritvättmaskiner. Om hyrmattorna avskaffas kommer verksamheten aktivt bidra till att minska förbrukningen av:
•    Bränsle
•    Vatten
•    Kemikalier

Bränsle, vatten och kemikaler påverkar alla tre CO2-utsläppet i en negativ riktning. De bidrar därmed till den globala uppvärmningen och ökar växthuseffekten (du kan läsa mer om CO2 och växthuseffekten nedan).
Så om du på ett enkelt sätt vill minimera ditt bidrag till den globala uppvärmingen och få en grönare verksamhetsprofil ska du kontakta Inpro Koncept för att få höra mer om våra hållbara lösningar.

Vad är CO2?*

CO2 är en gas som också är känd under namnen koldioxid och som skapas vid förbränning av organiskt material. Det finns CO2 i människors och djurs utandningsluft och det skapas även vid olika jäsningsprocesser. CO2 och förångat H2O är de huvudsakliga naturliga växthusgaserna.

Vi släpper ut CO2 när vi producerar värme och el och när vi använder bensin och diesel i våra bilar. En del av den CO2 som skapas på jorden tas upp av jordens växter som använder CO2 när de växer.

Vad är växthuseffekten?*

Växthuseffekten är en populär benämning på en naturlig process som inte är skadlig i sig själv. Men vi människor påverkar processen genom vårt utökade CO2-utsläpp.

Det skulle inte finnas något liv på jorden om vi inte hade haft ett ”lager” av växthusgaser som håller värmen inne precis som glaset i ett växthus. Utan växthuseffekten skulle jorden i genomsnitt vara 33 grader kallare.

I dag har växthuseffekten förstärkts av människors utsläpp av växthusgaser. De mest signifikanta människoskapade växthusgaserna är koldioxid (CO2) och metan (CH4).

Vad innebär det för miljön?*

Den ökade växthuseffekten skapar förändringar i jordens natur och klimat. Flyttfåglarna kommer tidigare, träden slår ut tidigare och skidsäsongen blir kortare.

FNs Klimapanel har uppskattat att jordens genomsnittstemperatur kommer att stiga med 2–4 grader under detta århundrade och att det kommer innebära att havsnivån stiger med mellan 0,2 och 0,6 m de kommande 100 åren.

Mängden nederbörd på jorden kommer sammantaget att stiga. Detta kommer att variera från område till område, vilket innebär att man på vissa områden kommer att uppleva minskade mängder regn och på andra betydligt större mängder. Generellt kan man säga att torra områden kommer att torka ut medan fuktiga områden kommer att bli blötare.

För lantbruket har det betydelse för vilka grödor som kan odlas.

Jordens glaciärer och polarisar kommer att fortsätta smälta. I Canada har man sett exempel på att isbjörnarna har börjat äta varandra. Jordens knappt 25 000 isbjörnar måste dessutom simma längre och längre för att fånga de sälar de är beroende av som föda.


Källa: Energistyrelsens kampanj ” 1 ton mindre”. www.1tonmindre.dk

Räkneexempel på CO2-besparing vid övergång till köpmattor

En mellanstor verksamhet har 25 mattor i olika storklekar från 90 x 150 cm till 200 x 300 cm.

De får mattorna utbytta 1 gång i veckan.

Avståndet till tvätteriet tur och retur är 25 km, vilket sammanlagt blir 1300 km årligen och därmed 130 liter diesel årligen (baserat på en Mercedes Sprinter).

Tvättmaskin av typen Bosch WBB 24751 EU, 10 kg. 1,7 KwH vid 60 graders tvätt.

De 25 mattorna delas upp i tre tvättar varje vecka, vilket ger 3 tvättar x 1,7 Kwh x 52 veckor = 262,2 KwH

Verksamheten uppnår följande reduktion av CO2-utsläpp: 490 kg/CO2