Auktoriserade montörer av sol och säkerhetsfilm från:

Gripwater lite

Gripwater lite

Våtutrymmen. Medium trafik/användning

Hygienområden. Antibakteriell

PVC. Höjd 5,3 mm. 3,6 kg/m2.

Dimensioner & Pris:

90 cm x 12,2 mtr.SEK.          7.374,00
90 cm x lbm.SEK.             758,00
120 cm x 12,2 mtr.SEK.          9.810,00
120 cm x lbm.SEK.            1005,00

Farver: Grå og Blå

Gripwater lite