Auktoriserade montörer av sol och säkerhetsfilm från:

Film mot blekning: UV- och lågenergifilm

PROFESSIONELLA LÖSNINGAR TILL ERT FÖRETAG

Blekning är ett stort problem i många butiker och i synnerhet på museer.

Orsakerna till blekning kan i princip delas upp i 4 delar:

-  25 % av blekningen beror på solljus och ljus från t.ex. glödlampor.
-  25 % av blekningen beror på solvärme och värme från andra värmekällor som t.ex. strålkastare.
-  40 % beror på ultraviolett (UV) ljus från solen.
-  10 % beror på kvaliteten på t.ex. textilier eller färg.

Med 3Ms filmer mot blekning kan du helt eliminera påverkan från solens ultravioletta ljus.

Detta innebär att med en helt klar film kan man reducera blekningen med 40 %.

Om man vill ha högre avvisning kan man använda t.ex. solfilm som skyddar mot både värme- och ljusinsläpp.

Som en extra fördel skyddar film mot blekning även på samma sätt som en laminerad fönsterruta, dvs. om din fönsterruta går sönder så bevarar filmen glaset.

Film mot blekning finns även som stark säkerhetsfilm.

Vill du veta mer?